SNL DHS LANL PNNL SNL Resilient Infrastructure Systems Senior Program Manager Erik Webb ekwebb@sandia.gov 505-844-9179   SNL NISAC Program Manager Noel Nachtiga nmnacht@sandia.gov 925-294-4677   SNL NISAC Technical Program Lead Nancy Brodsky nsbrods@sandia.gov 505-844-3408 Office of Cyber and Infrastructure Analysis...

Read More